Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Ολοκλήρωση και Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων) Σχολικού Έτους 2021-2022

 


Σας κοινοποιούμε το υπ ' αριθμ. 5768/16-06-2022 έγγραφο της Δ.Π.Ε. Β' Αθήνας καθώς και το  Φ.11/160010/Δ7/08-12-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  αναφορικά με την ολοκλήρωση και τον απολογισμό Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων) Σχολικού Έτους 2021-2022»

Απολογιστικό ερωτηματολόγιο Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων: https://tinyurl.com/appolitistika