Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Υλοποίηση προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων 2014-2015

Σύμφωνα με το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 167127/Γ7/15-10-2014 της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας και ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2014-2015 καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα και μόνον αυτή έως τις 24-10-2014. 

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα
 https://docs.google.com/forms/d/1kOPDsP-B3epM0pt1cslHJRMIxVutHVlqi6Zin2og-CQ/viewform

Προσοχή: Για την έγκριση του προγράμματος πρέπει εκτός από την παραπάνω φόρμα να υποβληθεί (με email, fax, ταχυδρομικά η αυτοπροσώπως) και αντίγραφο της πράξης του συλλόγου διδασκόντων.  Υποβάλεται ένα αντίγραφο ανά σχολική μονάδα για όλα τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων  και όχι για κάθε ένα ξεχωριστά. 
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: katsoufi@hotmail.com
Mε φαξ στο: 2106009644
Ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη: Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας. Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων. Μεσογείων 448, 15342 Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος.