Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης με θέμα: «Σκέφτομαι, Εκφράζομαι, Επικοινωνώ - Δίνω φωνή στα δικαιώματά μου»

  

Το 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης με θέμα: «Σκέφτομαι, Εκφράζομαι, Επικοινωνώ - Δίνω φωνή στα δικαιώματά μου»,  θα πραγματοποιηθεί για τη Διεύθυνση Π.ΕΒ΄ Αθήνας το Σάββατο 22 Μαΐου 2021, κατά τις ώρες 11:15 -13:45.