Κυριακή 15 Μαΐου 2022

Πρόσκληση συμμετοχής στο 4o Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης: “Σκέφτομαι … Εκφράζομαι … Επικοινωνώ … Ο λόγος για τη Μουσική-Η Μουσική του λόγου ”

 ΙΡΕΣΕ - YouTube

Σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Β΄,  Γ΄, Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), διοργανώνουν το 4Ο  Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης με θέμα:                                 

«Σκέφτομαι … Εκφράζομαι … Επικοινωνώ …

Ο λόγος για τη Μουσική… η Μουσική του λόγου»

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά για λόγους τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 σε ώρες που θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής λόγω των υγειονομικών συνθηκών (COVID-19) θα ενημερωθείτε έγκαιρα.  Στο Φεστιβάλ καλούνται να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων από δημοτικά σχολεία των παραπάνω Διευθύνσεων.

Το Φεστιβάλ προκύπτει ως συνέχεια διαδικτυακού επιμορφωτικού σεμιναρίου που διοργάνωσαν οι τέσσερις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης για τους/τις  εκπαιδευτικούς, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. στις 18-2-2022 και βασίζεται στο εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2021-2022 πρόγραμμα «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι … Εκφράζομαι … Επικοινωνώ» (υπ. αρ. Φ.1/ΓΜ/66970/3707/Δ7/13-1-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας -Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.»). Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

Διαδικτυακό Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: «Δέντρα ιερά, νεράιδες, ξωτικά... η ηθική σχέση του ανθρώπου με τη φύση στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά»

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού - Mia Ora

 Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, οι Διευθύνσεις Π.Ε. Α’, Γ’, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συνδιοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Δέντρα ιερά, νεράιδες, ξωτικά... η ηθική σχέση του ανθρώπου με τη φύση στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά» την Τρίτη, 10 Μαΐου, και ώρες 17:30-20:30.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.