Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Ας παίξουμε με τις αφίσες της ΙΒΒΥ-Παρατηρώντας τις αφίσες της ΙΒΒΥ για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

ΣΧΕΤ.: 

 α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/220600/Δ2/14-12-2017 έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ20.2/6105/Δ2/15-1-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Κατόπιν θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, με θέμα: «Ας παίξουμε με τις αφίσες της ΙΒΒΥ-Παρατηρώντας τις αφίσες της ΙΒΒΥ για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου», σε σχολεία, από το ελληνικό τμήμα της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, για το διδακτικό έτος 2017-2018. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τα σχολεία να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, που θα εορτασθεί, σε όλον τον κόσμο, στις 2 Απριλίου 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου